Att ta bort rynkor med Botox

Åldern tar ut sin rätt hos oss alla. Huden blir lite lösare och börjar hänga alltmer, det som förut var fina linjer förvandlas till rynkor och vi ser allmänt lite tröttare ut. Många av oss accepterar det med olika grad av förtret, men allt fler beslutar sig för att inte ge upp utan en fajt, utan försöker undvika ålderstecknen med hjälp av skönhetsingrepp. Andelen svenskar som säger sig kunna tänka sig att få behandling med botox eller fillers ökar ständigt och i vissa grupper ses det som något helt naturligt.

Allra mest positiva till skönhetsingrepp är förstås Stockholmarna. I Stockholm läggs stort fokus på utseende och här bor många skådespelare, modeller och andra mer eller mindre offentliga personer för vilka utseendet är en handelsvara och en tillgång värd att bevara. Att släta ut rynkor med Botox är en social accepterad företeelse i Stockholm och ses inte som en extrem åtgärd som bör tänkas över noggrant, som tidigare var fallet.

Vad är Botox?

Botox är ett läkemedel, en mycket försvagad variant av giftet Botulinumtoxin, som finns naturligt i jord och smuts. I sin rena form är Botulinumtoxin ett av de starkaste gifter vi känner till. Även Botox är giftigt, men inte alls i samma utsträckning som det rena toxinet. Botox är ett produktnamn, och det finns andra läkemedel som också tillverkas från Botulinumtoxin som har ungefär samma effekt.

Botox är ett muskelavslappnande medel. Det har en förmåga att stänga av nervändarna i de områden där det injiceras, vilket gör att muskelsammandragningar upphör. Detta har ofta effekten att huden, och därmed även eventuella rynkor, slätas ut. Botox har även visat sig ha mycket god verkan på migrän , spasmer, skelning och andra åkommor som kan kopplas till muskler och nervändar.

Ta inte första bästa behandling

Om man vill genomgå en behandling med Botox ska man inte vända sig till första bästa salong eller klinik som erbjuder det. Marknaden för skönhetsingrepp är mycket dåligt reglerad i Sverige, i princip vem som helst kan erbjuda injektioner med Botox, utan utbildning eller certifikat. Det finns stora pengar inom skönhetsbranschen och tyvärr finn skrupelfria företagare som vill passa på att göra bra med pengar innan marknaden regleras, vilket förhoppningsvis händer inom några år.

En amatör kanske vet hur man ska sätta sprutan och injicera, men saknar kanske i gengäld anatomiska kunskaper och kunskaper om hur musklerna i ansiktet fungerar. Detta gör det ytterst riskabelt att genomgå en behandling på en klinik där personalen är outbildad. Oftast har man ett standardförfarande som man applicerar på alla patienter och hoppas på det bästa. Men när det gäller injektioner med Botox måste alla doser anpassas individuellt till varje patient. Alla har olika förutsättningar vad gäller muskelanatomi och att bara köra en standardlösning leder ofta till att man tar för mycket eller för lite Botox, och på fel ställen. Vanliga biverkningar efter felbehandlingar är hängande ögonlock och en allmän oförmåga att röra musklerna i ansiktet, till exempel att le.

Certifikat från Estetiska Injektionsrådet

Man ska alltid vända sig till en klinik med medicinskt utbildad personal och som är certifierade av Estetiska Injektionsrådet, EI. De kliniker vars personal är certifierade får ha EI:s logga på sin hemsida, så det är lätt att på nätet se vilka man kan lita på. Man ska aldrig besöka en klinik som inte är certifierad och där man inte kan vara säker på ett personalen är medicinskt utbildad. Det kan få allvarliga konsekvenser och kan bli något man får ångra länge.

Får man en korrekt behandling är Botox i princip helt ofarligt, och kan ha mycket positiv effekt på rynkor  och för att göra huden slät. Därför är det inte Botox i sig man ska oroa sig för, utan för oseriösa aktörer som vill göra en hacka genom att erbjuda behandlingar de saknar kompetens för.

Läs mer om botox här.

13 Jun 2018