Olika möjligheter för ögonlocksplastik i Stockholm?

Ögonlocksplastik i Stockholm finns inom offentlig vård och i privat regi. I de flesta fall används en radiovågsnål som avlägsnar hud och fett. Priserna kan variera kirurger emellan.

Om du är en person som behöver en ögonlocksplastik i Stockholm har du flera olika möjligheter att välja mellan. Sådana typer av behandlingar kan utföras inom offentlig vård såväl som i privata kliniker. Inom den privata sektorn kan priserna variera mellan 20 000 och 35 000 kronor beroende på behandling för ena ögonlocket. Några exempel på operationer som kan genomföras är åtgärdande av hängande ögonlock samt på övre och undre ögonlock där huden inte är slät längre. I princip alla kliniker erbjuder en kostnadsfri konsultation innan man bestämmer sig för att operera. Under den tidigare nämnda konsultationen fastställs behovet av en behandling samt hur den kommer att gå till.

Vad innebär ögonlocksplastik?

Ögonlocksplastik är en skönhetsoperation. Under den tas överflödig hud bort och fett kring övre och undre ögonlocken. Sådan typ av behandling väljs oftast för att återfå ett piggare utseende. Med andra ord bidrar den inte till någon bättre hälsa utan har endast en stor skönhetsfaktor och kan förbättra ens psykiska välmående. De flesta kliniker idag använder sig av radiovågskirurgi. Hud, fett och vävnad i under-, och överlock avlägsnas med hjälp av en radiovågsnål. Metoden är betydligt skonsammare jämfört med att använda kniv. Före en sådan typ av behandling bör patienten avstå från att ta läkemedel som kan vara blodförtunnande i 10 dagar innan operationen äger rum. Lösögonfransar eller ögonfransförlängningar måste tas bort innan operationen, detsamma gäller även smink och hudkräm.

Vad händer under och efter operationen?

Innan operationen undersöker kirurgen patienten och ritar på ögonlocken där fett och vävnad ska tas bort. Det går bra att ställa frågor vid behov. Under en ögonlocksoperation brukar kirurgen först och främst sätta in lokalbedövning. Patienten är vaken. Bedövningen ges i huden och verkar snabbt. Vissa patienter vill gärna ha en lugnande tablett innan ingreppet, något som är tillåtet och kan ges vid behov. Operationen tar ca 30 min per ögonlock. Opereras båda betyder det följaktligen 1 timmes tid. Vissa ingrepp kan ta längre beroende på vad som behöver göras. Efter operationen får man sitta med en speciell kylmask över ögonen. Kylmasken används även en tid efter operationen. All nödvändig information om kylmask samt övriga åtgärder får man efter ingreppet. Ögonlocken svullnar lite grann vilket gör att patienterna avråds från att köra bil direkt efter behandlingen. Vi rekommenderar denna sajt: https://www.ögonlocksplastikstockholm.se

2 Apr 2020